تیغ فرزانگشتی الماس

در عملیات فرزکاری، تیغه فرز های انگشتی مناسب متریال و شرایط کاری تولید میشوند.

مورد اول و قدیمی که در مبحث تیغه فرز انگشتی HSS به آن پرداخته شد نوع HSS یعنی ساخته شده از فولاد ابزار سازی می باشد .

مورد دوم  نوع تیغ فرزانگشتی الماس می باشدکه از تنگستن ساخته شده و مناسب فرزکاری در انواع متریال می باشد.

در انتخاب فرز انگشتی الماس (کارباید) بسته به نوع عملیات فرزکاری  تعداد فلوت(پر) و ارتفاع فاز (کارگیر) دو عامل مهم وتاثیرگذار می باشد

همچنین نوعی  تیغ فرزانگشتی کارباید موجود می باشد که تیزی  لبه های برشی   آن گرفته شده است .به همین دلیل  توانایی کار با دور بالا را دارا می باشد.

انواع تیغ فرزانگشتی الماس در فروشگاه صنعت آرا با برندهای اروپایی از جمله PRESITOOL آلمان ،کنامتال آلمان KENNAMETAL و آرنو آلمان ARNO قابل تامین میباشد.

تیغ فرزانگشتی الماس تیغ فرزانگشتی الماس - www - تیغ فرزانگشتی الماس

دنباله فرزطول کل فرزطول فاز فرزسایز فرز
۶۵۷۷۳
۶۵۷۸۴
۶۵۷۱۰۵
۶۵۷۱۰۶
۸۶۳۱۳۷
۸۶۳۱۶۸
۱۰۷۲۱۶۹
۱۰۷۲۱۹۱۰
۱۲۸۳۲۲۱۲
۱۴۸۳۲۲۱۴
۱۶۹۲۲۶۱۶
۱۸۹۲۲۶۱۸
۲۰۱۰۴۳۲۲۰