برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

اطلاعات ابعادی
L4L2-L3L1LD6D5D4D3D2D1Dکد سفارش
244-12646282.60171233M40*1.5110135OZ503سه نظام هیدرولیک ۱۲۵
325-128381104.80171245M55*2140169OZ603سه نظام هیدرولیک ۱۶۰
385-189391133.40201452M60*2170210OZ803سه نظام هیدرولیک ۲۰۰
415-18102100171.40261875M85*2220254OZ103سه نظام هیدرولیک ۲۵۰
516-18112110171.40261885M100*2280305OZ1233 نظام هیدرولیک ۳۰۰
626-221381342353222120M130*2300381OZ1533 نظام هیدرولیک ۴۰۰
اطلاعات تکنیکی
وزن کیلوگرمحداکثر اندازه با فک سختحداقل اندازه با فک سختکد فلنچ یا پشتیکورس پیستونماکزیمم نیروی فشاریماکزیمم نیروی کششیماکزیمم دورکورس فککد سفارش
713511A4
1036KN17KN70005.5
OZ503
1016912A51356KN21KN60005.5OZ603
2021012A5-A61785KN35KN50007.3OZ803
3025428A6-A820110KN42KN45008.5OZ103
4630532A820143KN54KN35008.5OZ123
12038145A8-A1123179KN71KN250010.6
OZ153