قلاویز دستی و قلاویز ماشینی

قلاویز :

قلاویز ابزاری است از جنس فولاد تندبر و شبیه به پیچ، که روی بدنه آن
به منظور تأمین زاویه براده و همچنین زاویه گوه، سه یا چهار شیار ایجاد شدهاست. از این شیارها برای خروج براده و روغن کاری استفاده میشود. انتهای دنباله قلاویز را معمولاً به صورت چهارگوش می سازند تا بتوان آن را در داخلدسته قلاویز بست. قلاویز توسط دسته قلاويز در داخل سوراخ چرخانده میشود.
به دلیل اینکه دندانه های قلاویز باید دارای قابلیت براده برداري باشند، هر یک از آن ها دارای زاویه آزاد و براده هستند. در قلاویزهایی که برای قطعات سخت به كار مي روند، زاویه آزاد صفر است.

اندازه قلاویز :

قلاویز ها معمولاً برای تولید مهره های استاندارد استفاده میشوند و با عدد قطربزرگ مهر هایی که ایجاد می کنند، مشخص میشوند.

قلاویز ها با توجه به روش استفاده به دو نوع قلاویز دستی  و قلاویز ماشینی تقسیم میشوند که در زیر به اختصار توضیح خواهیم داد.

ايجاد سوراخ به منظور قلاويزكاري :
قطر سوراخی که به منظور قلاویزکاری در قطعه کار ایجاد می شود، باید کمیبزرگ تر از اندازه قطر کوچك مهره باشد، زیرا در اثر فشار، لبه های دندانه ها بادمي کند. اگر اندازه قطر سوراخ مناسب نباشد علاوه بر ناصافی سطح دندانه هاقلاویز در کار گير کرده و احتمال شكستن آن بالا می رود. قطر مته مناسبجهت سورا خ کردن مهره برای مهر ه های ميليمتری مطابق زیر محاسبه می شود.
الف( استاندارد DIN :

برای مهره تا اندازه D= d-p            M6
برای مهره بزرگ تر از D=d 1/1p      M6

ب( استاندارد D=p-d :ISO

که دراین روابط:
D قطر مته مورد نياز
d قطر بزرگ مهره

p گام مهره

قلاویز دستی قلاویز دستی - www - قلاویز دستی

قلاویز دستی

قلاویز دستی DIN352 به صورت پک ۳ عددی میباشد.به دلیل وجود شیارهای براده، بدنه قلاویزدستی ضعیف شده و قادر به تولید مهره در یک مرحله نيست، لذا برای کاستن حجم براده برداري، قلاویزها را در سری های سه تایی می سازند تا مهره در سه مرحله ایجاد شود. به عنوان مثال برای ایجاد مهره M10 باید سری قلاویزهای M10 که شامل قلاویز پیشرو، میانرو و پس رو است، تهیه شود.

قلاویز پیش رو: این قلاویز با علامت یک خط روی بدنه مشخص میشود و حدود ۵۵ درصد از حجم براد هبرداري را انجام می دهد و باید ابتدا از این قلاویز استفاده شود.
قلاویز میان رو: این قلاویز با علامت دو خط روی بدنه مشخص میشود
و حدود ۲۵ درصد از حجم براد ه برداري را انجام میدهد و باید پس از قلاویز پیش رو استفاده شود.
قلاویز پس رو: روی بدنه این قلاویز هیچ علامتی وجود ندارد و حدود
۲۰ درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و برای تکمیل کار از این قلاویز استفاده می شود.
توجه: برای اینکه قلاویز ها در شروع براده برداري به راحتی با کار درگیر شوند،قسمت ابتدای آنها را به صورت مخروطی میسازند که آن را قسمت برش می نامند. زاویه شیب قسمت برش در قلاویزهای پیشرو، میانرو و پسرو باهم متفاوت است.

از برندهای موجود در بازار ایران میتوان فرا FRA یوگسلاوی ، YG-1 وای جی کره ، MAKINA TAKIM ماکینا تاکیم ترکیه را نام برد که از کیفیت خوبی برخوردار هستند .

برای متریال های خوش تراش HSS و برای استنلس استیل HSSE پیشنهاد میشود .

طول قلاویزدنده قلاویزسایز قلاویز
mmmmmm
۳۲۰٫۲۵M 1
۳۲۰٫۲۵M 1.2
۳۲۰٫۳M 1.4
۳۲۰٫۳۵M 1.6
۳۲۰٫۳۵M 1.7
۳۲۰٫۳۵M 1.8
۳۶۰٫۴M 2
۳۶۰٫۴۵M 2.2
۳۶۰٫۴M 2.3
۴۰۰٫۴۵M 2.5
۴۰۰٫۴۵M 2.6
۴۰۰٫۵M 3
۴۵۰٫۶M 3.5
۴۵۰٫۷M 4
۵۰۰٫۷۵M 4.5
۵۰۰٫۸M 5
۵۶۱M 6
۵۶۱M 7
۶۳۱٫۲۵M 8
۶۳۱٫۲۵M 9
۷۰۱٫۵M 10
۷۰۱٫۵M 11
۷۵۱٫۷۵M 12
۸۰۲M 14
۸۰۲M 15
۸۰۲M 16
۹۵۲٫۵M 18
۹۵۲٫۵M 20
۱۰۰۲٫۵M 22
۱۱۰۳M 24
۱۱۰۳M 27
۱۲۵۳٫۵M 30
۱۲۵۳٫۵M 33
۱۵۰۴M 36
۱۵۰۴M 39
۱۵۰۴٫۵M 42
۱۶۰۴٫۵M 45
۱۸۰۵M 48
۱۸۰۵M 52

قلاویز دستی و قلاویزماشینی،قلاویز ماشینی ، قلاویز گورینگ ،قلاویز فرا ، قلاویز دستی و قلاویزماشینی،قلاویز دستی فرا ، قلاویز fra ، قلاویز زن ، دسته قلاویز ، قلاویزلوله،قلاویز دستی و قلاویزماشینی