مته مرغک - sanatara - مته مرغک
مته مرغک - sanatara - مته مرغک
مته مرغک - sanatara - مته مرغک

مته مرغک :

اولین مرحله سوراخ​کاری نشانه گذاری محل سوراخ​کاری توسط مته مرغک است.

از سوراخهاي مته مرغك براي تراشيدن ميله ها با طول زياد و يا براي قطعاتي كه بايستي بين دو مرغك ماشينكاري شوند به كار گرفته ميشوند.
سوراخهاي مته مرغك توسط مته هاي مخصوصي به نام مته مرغك طبق استاندارد ۶۴۱۱ ISO به فرمهاي A و B و R ايجاد مي شود. اندازه ي سوراخ مته مرغك بايد با وزن
قطعه كار و همچنين نيروي براده برداري تطبيق داده شود.
سوراخهاي مته مرغك روي بيشتر شفتها ومحورها كه احتمال تراشكاري يا سنگزني آتي براي آنها وجود داشته باشد، باقي مي مانند.

مته مرغک - sanatara - مته مرغک

انواع مته مرغک

۱ –مته مرغك نوع R با فرم قوس ي طبق استاندارد ۲۵۴۱ براي مخروط تراشي با انحراف مرغك مناسب است و به كار گرفته ميشود.
۲ -مته مرغك نوع A طبق استاندارد ۸۶۶ ISO فاقد پخ محافظ است كه بيشتر در كارهاي معمولي كاربرد دارد.

۳ –مته مرغك نوع B طبق استاندارد ۲۵۴۰ ISO داراي پخ محافط است و بيشتر زماني به كار ميرود كه بخواهيم سوراخ مته مرغك روي قطعه كار نهايي باقي بماند. داشتن پخ محافظ باعث ميشود كه قطعه كار بر اثر ضربات احتمالي صدمه نبيند.

سوراخ ایجاد شده توسط مته مرغک به ماشین‌ کار کمک می‌کند تا نوک مته دقیقا در حال چرخش قرار گیرد و مته منحرف نشود.

مرغك
وسيله اي است كه براي بستن يا نگهداري ميله ها يا شفتها با طول بلند در هنگام تراشكاري و يا مخروط تراشي مورد استفاده قرار مي گيرد. مرغكها در دو نوع ثابت و گردان
موجود هستند.

مته مرغک

صنعت آرا

مته مرغک مته مرغک - www - مته مرغک

مته مرغک - sanatara - مته مرغک
طول کل مته
mm
سایز دنباله مته
mm
سایز مته
mm
۲۰٫۰۰۳٫۱۵۰٫۸۰
۳۱٫۵۰۳٫۱۵۱٫۰۰
۳۵٫۵۰۴٫۰۰۱٫۶۰
۴۰٫۰۰۵٫۰۰۲٫۰۰
۴۵٫۰۰۶٫۳۰۲٫۵۰
۵۰٫۰۰۸٫۰۰۳٫۱۵
۵۶٫۰۰۱۰٫۰۰۴٫۰۰
۶۳٫۰۰۱۲٫۵۰۵٫۰۰
۷۱٫۰۰۱۶٫۰۰۶٫۳۰