معرفی گرید اینسرتهای سندویک

محصولات شرکت Sandvik، seco و walter :

  1. تیغچه و اینسرت های تراشکاری
  2. ابزار و اینسرت های برش و شیارزنی
  3. ابزارهای رزوه تراشی
  4. تیغچه و اینسرتهای فرزکاری
  5. مته های سوراخکاری
  6. تیغچه بورینگ و برقوکاری
شرکت سندویک SANDVIK 
تامین کننده بزرگ جهان در حوزه ابزارآلات و محصولات ماشینکاری , فرزکاری و تراشکاری  میباشد که با تحقیق و توسعه توانسته تجهیزات و مواد مدرن و منحصر به فرد را طبق استانداردهای جهانی، برای مشتریان خود فراهم  کند.
 
اکثر ابزارهای سندویک در فروشگاه صنعت آرا موجود است .
 

فروشگاه صنعت آرا همچنین  نماینده محصولات شرکت OZKAYALI می باشد .

شرکت OZKAYALI  تولید کننده انواع سه نظام های هیدرولیک

 انواع مرغک های گردان و ثابت معمولی و سرعت بالا
مرغک های سر الماس ، کله گاوی ، شاخدار ، سر تعویضی و …
گیره های دقیق سنگ خورده
انواع تبدیل های مورس به مورس بلند و معمولی
لوازم جانبی سه نظام از جمله فک سخت و نرم و مهره T
و … می باشد .

معرفی گرید اینسرتهای سندویک

۱۶۴

N123G2-0300-0004-TM 3115 الماس برش تراشکاری چدن

۱۶۵

N123G2-0361-0003-GF 1125 الماس شیار زنی

۱۶۶

N123H1-0400-0004-TF 1125 الماس برش

۱۶۷

N123H1-410 CB20 الماس برش سی بی ان

۱۶۸

N123H2-0400-0004-TF 1105 الماس برش

۱۶۹

N123H2-0400-RO 1125 الماس برش

۱۷۰

N123J2-0500-0004-GM 1125 الماس شیار

۱۷۱

N123L2-0800-0008-TF 4215 الماس برش

۱۷۲

N123L2-0800-0008-TF 4225 الماس برش

۱۷۳

N123L2-0800-0012-TM 3115 الماس برش

۱۷۴

N123M1-1100-0008-GM 1125 الماس برش

۱۷۵

N123T3-0150-0002-CS/CM 1125 الماس برش

۱۷۶

N151.2-185-20-5G H13A الماس برش

۱۷۷

N151.2-400-40-5G 4225 الماس برش

۱۷۸

N151.2-400-4E 3020 الماس برش

۱۷۹

N151.2-400-5E 2135 الماس برش

۱۸۰

N151.2-4008-40-5T 3020 الماش برش

۱۸۱

N151.2-500-40-4G 1005 الماس برش

۱۸۲

N151.2-500-50-5G 3020 الماس برش

۱۸۳

N151.3-300-25-7G 1125 الماس برش

۱۸۴

N151.3-300-25-7G 3020 الماس برش

۱۸۵

N151.3-300-30-4G 1125 الماس برش

۱۸۶

N331.1A-043505E-KL 3020 الماس فرزکاری

۱۸۷

N331.1A-043505M-KM 3020 الماس سندویک

۱۸۸

N331.1A-043505M-KM 3040 الماس سندویک

۱۸۹

N331.1A-084508E-KM 3220 الماس سندویک

۱۹۰

N331.1A-115008E-KL 3020 الماس سندویک

۱۹۱

N331.1A-115008E-KM 3040 الماس سندویک

۱۹۲

N331.1A-145008H-WL 1030 الماس سندویک

۱۹۳

N331.1A-145008M-KM 3020 الماس سندویک

۱۹۴

QD-NJ-0500-0004-CR 1135 الماس برش QD

۱۹۵

R123D2-0150-1001-CS 1145 الماس برش

۱۹۶

R123G2-0300-0502-CM 2135 الماس برش

۱۹۷

R123T3-0150-1000-CS 1125 الماس برش

۱۹۸

R123T3-0150-1000-CS 4125 الماس برش

۱۹۹

R151.2-30005-5E 2135 الماس برش

۲۰۰

R151.2-500-05-4E 2135 الماس برش

۲۰۱

R210-140514E-PM 1010 اینسرت فرزکاری

۲۰۲

R215.44-15T308M-WL 3040 اینسرت فرزکاری

۲۰۳

R245-12T3E-KL 3020 اینسرت فرزکاری

۲۰۴

R245-12T3E-KL K15W اینسرت فرزکاری

۲۰۵

R245-12T3E-ML 1030 اینسرت فرزکاری

۲۰۶

R245-12T3M-KM 3040 اینسرت فرزکاری

۲۰۷

R245-12T3M-KM 3220 الماس فرزکاری

۲۰۸

R300-1240E-PM 1010 الماس فرزکاری

۲۰۹

R300-1648M-PH 1010 الماس فرزکاری

۲۱۰

R331.1A-145030H-WL 1030 الماس فرزکاری

۲۱۱

R365-1505ZNE-KM 3330 الماس کف تراش

۲۱۲

R365-1505ZNE-KM K20D الماس فرزکاری

۲۱۳

R390-11T308M-KL 3040 الماس فرزکاری

۲۱۴

R390-11T308M-MM 2030 الماس فرزکاری

۲۱۵

R390-11T310M-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۱۶

R390-170408M-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۱۷

R390-170408M-PM 4230 الماس فرزکاری

۲۱۸

R590-110508H-KL 1020 الماس فرزکاری

۲۱۹

RCKT 10T3M0-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۲۰

RCKT 10T3M0-KM 3020 الماس فرزکاری

۲۲۱

RCKT 1204M0-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۲۲

RCKT 1204MO-KM 3020

۲۲۳

RCKT 1604MO-KM 3040

۲۲۴

RCKT 1606MO-PH 4220

۲۲۵

RCKT 2006M0-KH 3020

۲۲۶

RCMT 0803M0 3025

۲۲۷

RCMT 0803MO 3215

۲۲۸

RCMT 10T3M0 3015

۲۲۹

RCMT 10T3MO 4325

۲۳۰

RCMT 1204 M0 3015

۲۳۱

RCMT 1204MO 4325

۲۳۲

RCMT 1606M0 3015

۲۳۳

RCMT 2006M0 3015

۲۳۴

RCMT 2006M0 3210

۲۳۵

RCMT 2006MO 4325

۲۳۶

RNMG 190600 3015

۲۳۷

RNMG 190600 3210

۲۳۸

SCMT 09T308-KR 3215

۲۳۹

SCMT 09T308-PM 1525

۲۴۰

SCMT 120408-PM 4235

۲۴۱

SCMT 120408-UM 2025

۲۴۲

SCMT 120408-UR 4325

۲۴۳

SEKN 1504AZ 3020

۲۴۴

SEKR 1504AZ-WM 3020

۲۴۵

S-J100-1252E-PM F4G9

۲۴۶

SNMA 190608-KR 3015

۲۴۷

SNMA 190612-KR 3015

۲۴۸

SNMA 190616-KR 3015 الماس تراشکاری

۲۴۹

SNMA 250724-KR 3015 الماس تراشکاری

۲۵۰

SNMG 120412-MM 2015 الماس تراشکاری

۲۵۱

SNMG 120416-MR 4215 الماس تراشکاری

۲۵۲

SNMG 120416-PR 4235 الماس تراشکاری

۲۵۳

SNMG 120416-PR 4325 الماس تراشکاری

۲۵۴

SNMG 120416-QM 4225 الماس تراشکاری

۲۵۵

SNMG 120416-QM 4325 الماس تراشکاری

۲۵۶

SNMG 150612-KM 3210 الماس تراشکاری

۲۵۷

SNMG 150616-QM 4325 الماس تراشکاری

۲۵۸

SPMT 09T308-WL 4030

۲۵۹

TCMT 090208-KM 3215

۲۶۰

TCMT 090208-MM 1125

۲۶۱

TCMT 110204-UF 3005

۲۶۲

TCMT 110208-UF 4225

۲۶۳

TCMT 110304-KF 3005

۲۶۴

TCMT 110308-KR 3015

۲۶۵

TCMT 110308-PM 4225

۲۶۶

TCMT 16T304-KM 3005

۲۶۷

TCMT 16T304-UF 3005

۲۶۸

TCMT 16T308-KM 3005

۲۶۹

TCMT 16T308-KR 3015

۲۷۰

TCMT 16T308-PR 4235

۲۷۱

TCMT 16T312-KR 3015

۲۷۲

TCMT 220408-KR 3215

۲۷۳

TM123-RO08 N123F2-0280-RO 1105

۲۷۴

TNMA 270616-KR 3015

۲۷۵

TNMG 160404-PF 4015

۲۷۶

TNMG 160408-PF 4315

۲۷۷

TNMG 160408-PM 4215

۲۷۸

TNMG 160408-PM 4325

۲۷۹

TNMG 160408-QF 5015

۲۸۰

TNMG 160412-MR 4235

۲۸۱

TNMG 160412-MR 4325

۲۸۲

TNMG 160412-PF 4325

۲۸۳

TNMG 160412-QF 5015

۲۸۴

TNMG 160412-QM 4215

۲۸۵

TNMG 160412-QM 4315

۲۸۶

TNMG 220408-KM 3210

۲۸۷

TNMG 220412-KM 3210

۲۸۸

TNMG 220416-KM 3210

۲۸۹

TNMG 220416-MR 4325

۲۹۰

TNMX 160408-WF 4325

۲۹۱

TPGN 220408 1025

۲۹۲

TPKN 2204PDR 3040

۲۹۳

VBMT 110308-MF 1025 الماس تراشکاری

۲۹۴

VBMT 110308-PF 4325 الماس تراشکاری

۲۹۵

VBMT 160404-MM 1025

۲۹۶

VBMT 160404-PF 4325

۲۹۷

VBMT 160404-PM 4325

۲۹۸

VBMT 160404-XF GC15

۲۹۹

VBMT 160408-KM 3210

۳۰۰

VBMT 160408-PF 4325

۳۰۱

VBMT 160408-UM 4325

۳۰۲

VBMT 160408-UR 4315

۳۰۳

VBMT 160412-MR 2025

۳۰۴

VBMT 160412-PR 4325

۳۰۵

VBMT 160412-UR 3005

۳۰۶

VBMT 160412-UR 4215

۳۰۷

VCGT 110302-UM H13A

۳۰۸

VCGT 110304-UM H13A

۳۰۹

VNMG 160408-KM 3210

۳۱۰

VNMG 160408-MF 4325

۳۱۱

VNMG 160408-PF 4215

۳۱۲

VNMG 160408-PF 4315

۳۱۳

VNMG 160408-PM 4325

۳۱۴

VNMG 160408-QM 4325

۳۱۵

WCMX 040208R-53 235 الماس سوراخ کاری

۳۱۶

WCMX 050308R-53 1020

۳۱۷

WCMX 050308R-53 3040

۳۱۸

WCMX 060308R-51 015 P-K15

۳۱۹

WCMX 06T308R-53 3040

۳۲۰

WCMX 080412R-53 1020

۳۲۱

WCMX 080412R-53 3040 الماس سوراخ کاری

۳۲۲

WNMG 080408-PM 4325 الماس تراشکاری

۳۲۳

WNMG 080408-PR 4325 اینسرت تراشکاری

۳۲۴

WNMG 080412-MR 4325 اینسرت تراشکاری

۳۲۵

WNMG 080412-PM 4325 اینسرت تراشکاری

۳۲۶

WNMG 080412-PR 4325 اینسرت تراشکاری

معرفی گرید اینسرتهای سندویک

معرفی گرید اینسرتهای سندویک معرفی گرید - logoHanging - معرفی گرید اینسرتهای سندویک