کاتالوگ آکو AKKO 2018

انواع هلدر فرزکاری شامل :کف تراش،فرز،فرز پولکی…

هلدر سوراخ کاری ( یودریل )

انواع هلدر روتراش و داخل تراش