کاتالوگ جامع والتر آلمان Walter General Catalogue

هلدر و اینسرت تراشکاری و فرزکاری

هلدر و اینسرت برش و شیار زنی

هلدر و اینسرت رزوه زنی ( گام زنی )

انواع مته معمولی و کارباید Walter-Titex

انواع قلاویز و حدیده Walter-Prototype

….