قلاویز دستی و ماشینی 

قلاویز و حدیده ابزاری برای تراش دنده های پیچ بر روی موادی مانند فلز ، چوب و پلاستیک .

قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه ها ( مهره ) بکار میرود . فرایند تراشیدن با قلاویز را  قلاویز کاری می نامند .

هنگام قلاویز کاری باید به نکات زیر دقت کرد ؛

1- در هر دور که قلاویز به طرف راست می چرخد نیم دور آن را به طرف چپ بگردانید تا براده های جدا شده از لبه های برنده قلاویز آزاد شود .

2- اعمال نیروی زیاد باعث شکستن قلویز ، خراب شدن قطعه کار و نا صاف شدن دنده ها می شود .

3- در موقع دنده کردن قطعات فولادی بهتر است از روغن روان کننده استفاده شود .

4- هنگام دنده کردن قطعات آلومینیومی استفاده از نفت مناسب میباشد .

5- هنگام دنده کردن برنج یا چدن در ابعاد کوچک نیازی به روان کننده نیست .

6- در قلاویز کاری قطر مته برای سوراخ کاری میبایست از جداول استاندارد محاسبه گردد .

قلاویز دستی 

قلاویز دستی DIN352 به صورت پک 3 عددی که شماره 1 اول رو ، شماره 2 دوم رو و شماره 3 بعنوان تمام کننده میباشد.

از برندهای موجود در بازار ایران میتوان فرا FRA یوگسلاوی ، YG-1 وای جی کره ، MAKINA TAKIM ماکینا تاکیم ترکیه را نام برد که از کیفیت خوبی برخوردار هستند .

برای متریال های خوش تراش HSS و برای استنلس استیل HSSE پیشنهاد میشود .

 • طول قلاویز mm
 • 32
 • 32
 • 32
 • 32
 • 32
 • 32
 • 36
 • 36
 • 36
 • 40
 • 40
 • 40
 • 45
 • 45
 • 50
 • 50
 • 56
 • 56
 • 63
 • 63
 • 70
 • 70
 • 75
 • 80
 • 80
 • 80
 • 95
 • 95
 • 100
 • 110
 • 110
 • 125
 • 125
 • 150
 • 150
 • 150
 • 160
 • 180
 • 180
 • دنده قلاویز mm
 • 0.25
 • 0.25
 • 0.3
 • 0.35
 • 0.35
 • 0.35
 • 0.4
 • 0.45
 • 0.40
 • 0.45
 • 0.45
 • 0.5
 • 0.6
 • 0.7
 • 0.75
 • 0.8
 • 1.0
 • 1.0
 • 1.25
 • 1.25
 • 1.5
 • 1.5
 • 1.75
 • 2.0
 • 2.0
 • 2.0
 • 2.5
 • 2.5
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.5
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.5
 • 4.5
 • 5.0
 • 5.0
 • سایز قلاویز
 • M 1
 • M 1.2
 • M 1.4
 • M 1.6
 • M 1.7
 • M 1.8
 • M 2
 • M 2.2
 • M 2.3
 • M 2.5
 • M 2.6
 • M 3
 • M 3.5
 • M 4
 • M 4.5
 • M 5
 • M 6
 • M 7
 • M 8
 • M 9
 • M 10
 • M 11
 • M 12
 • M 14
 • M 15
 • M 16
 • M 18
 • M 20
 • M 22
 • M 24
 • M 27
 • M 30
 • M 33
 • M 36
 • M 39
 • M 42
 • M 45
 • M 48
 • M 52

DIN 376

 • 56
 • 63
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 110
 • 110
 • 125
 • 140
 • 140
 • 160
 • 160
 • 180
 • 180
 • 200
 • 200
 • 200
 • 220
 • 250
 • 250
 • 250
 • 0.5
 • 0.7
 • 0.8
 • 1.0
 • 1.25
 • 1.5
 • 1.75
 • 2.0
 • 2.0
 • 2.5
 • 2.5
 • 2.5
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.5
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.5
 • 4.5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.5
 • M 3
 • M 4
 • M 5
 • M 6
 • M 8
 • M 10
 • M 12
 • M 14
 • M 16
 • M 18
 • M 20
 • M 22
 • M 24
 • M 27
 • M 30
 • M 33
 • M 36
 • M 39
 • M 42
 • M 45
 • M 48
 • M 52
 • M 56

MF

 • طول قلاویز mm
 • 63
 • 70
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 90
 • 90
 • 90
 • 90
 • 90
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 110
 • 110
 • 120
 • 125
 • 125
 • 140
 • 125
 • 125
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 140
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 160
 • 160
 • 170
 • 170
 • 170
 • 170
 • 200
 • 170
 • 170
 • 170
 • 170
 • 170
 • 170
 • 200
 • 180
 • 190
 • 225
 • 190
 • دنده قلاویز mm
 • 0.5
 • 0.5
 • 0.5
 • 0.75
 • 0.5
 • 0.75
 • 1.0
 • 1.0
 • 0.5
 • 0.75
 • 1.0
 • 1.25
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.25
 • 1.5
 • 1.0
 • 1.25
 • 1.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 1.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 1.5
 • 1.5
 • 2.0
 • 3.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 3.0
 • 1.5
 • 1.5
 • 3.0
 • 1.5
 • سایز قلاویز
 • M 4
 • M 5
 • M 6
 • M 6
 • M 8
 • M 8
 • M 8
 • M 9
 • M 10
 • M 10
 • M 10
 • M 10
 • M 12
 • M 12
 • M 12
 • M 12
 • M 14
 • M 14
 • M 14
 • M 16
 • M 16
 • M 18
 • M 18
 • M 18
 • M 20
 • M 20
 • M 20
 • M 22
 • M 22
 • M 22
 • M 24
 • M 24
 • M 24
 • M 25
 • M 26
 • M 27
 • M 27
 • M 27
 • M 28
 • M 30
 • M 30
 • M 30
 • M 32
 • M 32
 • M 33
 • M 33
 • M 34
 • M 35
 • M 36
 • M 36
 • M 36
 • M 38
 • M 39
 • M 40
 • M 40
 • M 42
 • M 42
 • M 42
 • M 45
 • M 48
 • M 48
 • M 50