کاتالوگ تراشکاری سندویک Sandvik Coromant Turning

هلدر و اینسرت تراشکاری

هلدر و اینسرت برش و شیار زنی

هلدر و اینسرت رزوه زنی ( گام زنی )

کاتالوگ فرزکاری سندویک Sandvik Coromant Milling

انواع هلدر فرزکاری شامل :کف تراش،فرز،فرز پولکی…

هلدر سوراخ کاری ( یودریل )

انواع اینسرت فرزکاری و سوراخ کاری

کاتالوگ لوازم یدکی Sandvik Coromant Spare Parts

لوازم یدکی کلیه محصولات شامل :

پیچ و زیربند ( شیم )

روبند و کلمپ